Časopis Vesmír: 2019/9 – Fluorescenční nanočástice pro medicínu v jaderném reaktoru

Diagnostika chorob a porozumění procesů probíhajících v buňkách na molekulární úrovni vyžaduje citlivé a selektivní a diagnostické nástroje. Díky krystalovým poruchám v částicích některých anorganických materiálech máme možnost sledovat magnetická a elektrická pole v buňkách s vysokým rozlišením a citlivostí. Téměř ideálním materiálem pro tyto aplikace je diamant. Na rozdíl od šperkařských diamantů se pro aplikace v diagnostice a nanomedicíně používají asi milionkrát menší diamanty – nanodiamanty. ….