Forenzní entomologie: hmyz jako důkaz

Přednáška – Věda pod MAKROhledem

6. 3. 2019, 18 hodin
ÚMCH AV ČR, Posluchárna A, Heyrovského nám. 2, Praha, Petřiny

plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Kriminalistický ústav Policie České republiky

Forenzní entomologie: hmyz jako důkaz
Forenzní entomologie: hmyz jako důkaz

Kriminalistika je interdisciplinární věda, která využívá velké množství vědeckých poznatků. Tak se rozvíjí vědecké poznání obecně, promítá se tento pokrok do kriminalistiky a metod vyšetřování. Forenzní entomologie je speciální obor kriminalistické biologie, který na základě znalostí hmyzu a ostatních bezobratlých pomáhá při stanovení doby smrti, zanedbání péče anebo zjištění dalších okolností spojených s místem činu. Hmyz se tak stává němým svědkem, který i po týdnech, měsících a někdy i letech může přinést jedinečný důkaz vedoucí k rozřešení případu. Je ovšem nezbytné jej poznat, umět mu naslouchat a porozumět jeho sdělení, vždyť „Morst Principium Est“.

Fotogalerie

Autoři fotografií : Tomáš Urbánek, Coffee Club – Žijeme kávou