MediaPlanet: Strategie AV21 pomáhá pokrokům v medicíně i vývoji nových materiálů

“Špičková věda ve  veřejném zájmu.“ Tak zní motto projektu Akademie věd České republiky Strategie AV21, jehož cílem je řešit problémy a výzvy současné společnosti. Mezi výzkumná témata patří také program Molekuly a materiály pro život, který koordinují pracovníci z Ústavu makromolekulární chemie (ÚMCH) AV ČR.

STRATEGIE AV21 POMÁHÁ POKROKŮM V MEDICÍNĚ I VÝVOJI NOVÝCH MATERIÁLŮ
STRATEGIE AV21 POMÁHÁ POKROKŮM V MEDICÍNĚ I VÝVOJI NOVÝCH MATERIÁLŮ