Přednáška: Věda pod makrohledem – Psychopati mezi námi

Radkin Honzák 4.12.2019 ve 17:45 hod v přednáškovém sále A, ÚMCH AV ČR

pan doktor Radkin Honzák, český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Jeho přednáška bude věnována psychopatům a jejich výskytu ve společnosti.

Pojem psychopat byl z posledního klasifikačního systému MKN-10 úplně vyřazen, protože prý nositele tohoto označení urážel a byl v seznamu psychiatrických diagnóz nahrazen termínem porucha osobnosti. V souvislosti s rozpoznáním některých osobnostních i patofyziologických charakteristik se někteří badatelé domnívají, že by měl být navrácen do oběhu v přesně určeném významu. Specifickou charakteristikou psychopata v tomto pojetí je odvaha, antisociální rysy a impulzivita. V důsledku absence emoce a pocitu strachu jsou takto vybavení jedinci schopni bezchybného, roboticky přesného, výkonu. Mají charisma a zaujímají velmi snadno vůdčí role. Názory psychologů na míru přítomných asociálních rysů se liší a je zde také legitimní představa, že může existovat „dobrý“ psychopat. Většinou však je nálepka psychopata přiřazována paraziticky nebo predátorsky jednajícím jedincům.