Seminář: Fyzikálně-chemická charakterizace polymerů s využitím přístrojů firmy Wyatt: od teorie po obsluhu přístrojů

Vědecký seminář s praktickým školením obsluhy přístrojů, 21 – 22 května 2019 v prostorách ÚMCH AV ČR Heyrovského nám. 2, Praha 6

Detailní a přesná charakterizace každého připraveného materiálu je naprosto nezbytná pro jeho další aplikace. Výjimku netvoří ani polymerní materiály pro medicínské aplikace. U těchto polymerních materiálů určených v důsledku pro dopravu biologicky aktivních molekul či diagnostické účely se jedná zejména o určení délky polymerního řetězce, velikost výsledné molekuly v roztoku, disperzitu apod. Pro tuto charakterizaci jsou zapotřebí velmi přesné a sofistikované přístroje a jednou z firem zabývající se přístrojovým vybavením pro tyto účely a do jisté míry světovým lídrem v oblasti fyzikálně chemické charakterizace polymerů je americká rodinná firma Wyatt Technologies. Ústav Makromolekulární chemie AV ČR v.v.i (ÚMCH) se pod záštitou Strategie AV 21 a ve spolupráci s touto firmou rozhodl uspořádat dvoudenní seminář pro uživatele jejich techniky ve dnech 21.-22. května 2019 v prostorách ÚMCH. Seminář se skládá ze dvou částí, v první části budou představeny novinky v oblasti přístrojové techniky doplněné o odborné přednášky pozvaných hostů. Druhý den je zaměřen na praktické dovednosti uživatelů a individuální školení obsluhy jednotlivých přístrojů zaměřené na prohloubení již získaných zkušeností.

Fyzikálně-chemická charakterizace polymerů s využitím přístrojů firmy Wyatt