Seminář: 100. výročí narození Jaroslava Bauera

V letošním roce by oslavil prof. Ing. Jaroslav Bauer, CSc 100. výročí narození. Narodil se 18. 6. 1920 v Křešicích u Litoměřic. Svůj profesní život spojil s Vysokou školou chemicko-technologickou. Nejdříve jako student Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze, kterou mohl dokončit až po roce 1945. Po jejím absolvování nastoupil na tehdejší Ústav mineralogie a petrografie VŠCHTI, který se později transformoval na Katedru mineralogie či na Katedru nerostných surovin a krystalochemie VŠCHT a později na Ústav chemie pevných látek VŠCHT. Vědecká a pedagogická práce prof. Bauera byla ovlivněna jeho láskou k mineralogii. Zabýval se optickou mineralogií, RTG difrakční fázovou analýzou a technologickým využitím minerálních surovin. Byla mu svěřena mineralogická část průzkumu našich korunovačních a dalších historických kle­notů a předmětů na Pražském hradě.

Jako studenti a spolupracovníci prof. Bauera považujeme za milou povinnost připomenout si toto významné výročí formou odborného semináře zaměřeného na mineralogii v prostředí Strahovského kláštera.

Seminář k 100. výročí narození Jaroslava Bauera
Seminář k 100. výročí narození Jaroslava Bauera

Důležité termíny:

Zaslání předběžné přihlášky: do 15. 7. 2020

Distribuce 2. cirkuláře: do 31. 7. 2020

Zaslání závazné přihlášky: do 15. 8. 2020

Název příspěvku z oblasti obecné mineralogie, mineralogických metod identifikace, šperkařství či vzpomínky přátel a profesních kolegů uveďte prosím v Předběžné přihlášce. Další podrobnosti ohledně formy příspěvku, přednášky a výšky vložného budou uvedeny ve 2. cirkuláři.