Vesmír.cz: Pozoruhodné metabolity lesních hub

Mgr. Martin Hrubý,Ph.D., DSc.vedoucí oddělení Nadmolekulární polymerní systém, za podpory projektu Strategie AV21 Akademie věd České republiky.

Když se za příhodného počasí projdete lesem, nemůžete přehlédnout svébytnou krásu hub různých velikostí, tvarů, barev a vůní. Kromě estetických a kulinářských aspektů (autor tohoto článku velmi rád houbaří i houby konzumuje) však má tato rozmanitost i chemickou složku. Houby produkují pestrou paletu látek, které nazýváme sekundární metabolity.

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-2/pozoruhodne-metabolity-lesnich-hub.html